Apie

Projekto E-SCAPE akronimas – Exploring Supportive Creative Alternative Paths for Education (liet. „Kūrybinių, švietimui padedančių alternatyvių praktikų tyrinėjimas”) yra Strateginės partnerystės projektas jaunimo reikalų srityje, bendrai finansuojamas Europos Komisijos programos „Erasmus plius” lėšomis.

Ši idėja kilo partnerių konsorciumui, kuris norėtų įnešti skaitmeninių naujovių į darbą su jaunimu kurdamas naujas priemones ir dalydamasis gerąja patirtimi su kitais su jaunimu dirbančiais asmenimis, pedagogais, institucijomis ir visais, kurie susiję su jaunimo ugdymu. Kaip idėją kovoti su COVID-19 sukelta krize ir ieškoti kitokio ugdymo kelio mes nagrinėjame edukacinius pabėgimo kambarius kaip stiprią priemonę naujoms jaunimo kompetencijoms ugdyti. Manome, kad edukaciniai pabėgimo kambariai švietimo sistemoje nėra išnaudojami ir „įdarbinami”.

Nepaisant kelių internete egzistuojančių išimčių, pabėgimo kambario formatas internetinėje erdvėje yra visiškai neatrasta erdvė. Šiuo projektu sieksime įnešti naują metodologinį ir praktinį požiūrį į skaitmeninio darbo su jaunimu principus.

Projektas truks nuo 2021 m. kovo mėn. iki 2023 m. vasario mėn.

TIKSLAI:

– Pateikti novatorišką IRT paremtą modelį, teorinius ir praktinius metodus, kurie motyvuotų jaunus NVO specialistus tobulinti jaunimo ir jų tikslinių grupių kūrybinius įgūdžius.

– Padėti jaunimo darbuotojams išnaudoti skaitmeninės mokymosi aplinkos potencialą, siekiant ugdyti aukštos vertės įgūdžius savo tikslinėse grupėse;

– Išbandyti inovatyvią metodiką kiekvienoje šalyje partnerėje ir surinkti grįžtamąjį ryšį, kad būtų galima ją patobulinti;

– Išplėsti su jaunimu dirbančių darbuotojų mokymo priemones, suteikiant galimybę rengti „Edukacinio pabėgimo kambario” žaidimus, ir skatinti juos kurti internetines mokymosi galimybes jaunimui;

– Stiprinti bendradarbiavimą kultūros ir kūrybos sektoriuje ir keitimąsi informacija bei gerąja patirtimi tarp įvairių subjektų įvairiuose Europos regionuose.

Kelių žemėlapis